EtusivuTurvatietoaPaloturvallisuusTulipysäkkiAikuisen apu on tarpeen

Aikuisen apu on tarpeen

Kun vanhemmat huomaavat lapsen käsitelleen tulta luvattomasti tai määräysten vastaisesti, aikuisen apu on tarpeen. Tavoitteena on luvattoman tulen käsittelyn loppuminen ja kaiken sen korvaaminen, mikä on vahingoittunut. Tällaista toimintaa kutsutaan interventioksi. Interventio on yleisesti psykologiassa käytetty käsite, jolla kuvataan ei-toivotun toiminnan keskeyttämistä tai väliintuloa.

Aikuisen on puututtava luvattomaan tulen käsittelyyn ja tiedostettava, että kyse on häiriökäyttäytymisestä. Tämä on tärkeää siksi, että tulella leikkimisellä on taipumus jatkua, ja suurella osalla leikkijöistä on taipumus sytyttää useampia kuin yksi tulipalo. On tavallista, että lapsen kasvattajat rankaisevat lasta luvattomasta tulen käytöstä kielloilla. Kieltämistä tärkeämpää on kertoa tulen leviämisen vaaroista ja siitä, miten kotona toimitaan tulipalon sattuessa.

Jos luvaton tulen käsittely jatkuu, on asiasta hyvä keskustella terveysviranomaisen, esimerkiksi terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

Jos lapsi on aiheuttanut vahinkoa toisen henkilön omaisuudelle, hänen on hyvä pyytää tekoaan anteeksi ja pyrkiä korvaamaan tai sovittamaan menetetty omaisuus. Joissakin tapauksissa myös vakuutus voi korvata omaisuuden menetyksiä. Näiden sopimiseksi tarvitaan aikuisen apua.


Yhteystiedot

Jos lapsesi sytyttelee, saat apua pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitosten yhteystiedot täältä.