Turvalliset talotikkaat ja savupiippu

Niin nuohoojien, palomiesten kuin muidenkin, joilla on asiaa katolle, on voitava kiivetä sinne turvallisesti ja tarvittaessa nopeastikin.

Tukevat ja kuormitusta kestävät talotikkaat on valmistettu joko teräksestä tai puusta. Ne asennetaan rakennuksen runkoon tukevasti riittävän vahvoilla kiinnikkeillä.

Metallitikkaat valmistetaan tukevasta muototeräksestä.

Puutikkaisiin suositellaan painekyllästettyä, oksatonta tai vähäoksaista kestopuuta. Pystyjohteisiin vähintään 50 x 125 mm:n runkopuuta ja askelmiin 38 x 100 mm:n lautaa. Askelmat upotetaan 10 mm:n syvyydeltä pystyjohteisiin.

Talotikkaat.jpg

Jotta katolla voidaan liikkua turvallisesti, tulee siellä olla tukevasti kattorakenteisiin kiinnitetyt metalliset tai kestopuiset kattotikkaat ja harjan suuntaiset kulkusillat. Mikäli piipun korkeus ylittää 120 cm, tarvitaan lisäksi piipputikkaat ja piippuun suojakaide.

Kattotikkaat.jpg

Tarkempia ohjeita talo- ja piipputikkaista on suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F2 ja RT-kortissa 85 - 10708. Ohjeita ja neuvoja saa myös kunnan palo- ja rakennustarkastajalta.

Savupiipun vähimmäiskorkeus paloturvallisuuden kannalta:
Savupiippu1.jpg
Savupiippu2.jpg


Yhteystiedot
Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi