Poistumistikkaita pitkin turvaan

Ellei asuinhuoneesta ole muuta varatietä, on sieltä voitava poistua ikkunan kautta. Jos ikkunan alareuna on yli 3,5 metriä maanpinnasta, poistumiseen tarvitaan tikkaat. Tikkaat tarvitaan myös, jos ikkunasta laskeudutaan alla olevalle katolle tai huoneesta pääsee parvekkeelle ja niistä on maahan yli 3,5 m.

Tikkaiden tulee olla kiinteät, seinään asennetut palotikkaat, jotka ulottuvat 100–120 cm:n korkeudelle maasta. Tikkaiden leveyden tulee olla vähintään 40 cm. Askelmien väli saa olla enintään 30 cm metallitikkaissa, ja puisten tikkaiden puolien väli saa olla enintään 40 cm keskeltä puolaa mitattuna.

Varatienä käytettävän ikkunan vähimmäismitat ovat: a 500 mm, b 600 mm ja a+b 1500 mm. Ikkunan kautta tapahtuvaa turvallista poistumista helpottavat ikkunan sivulle asennettu kahva, lisäaskelmat tai tikkaan sivujohteen jatkaminen.

Poistumistikkaat.jpg

Yhteystiedot
Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi