EtusivuTurvatietoaPaloturvallisuusKerrostaloasujallePaloturvallisuus on yhteinen asia

Kerrostalon paloturvallisuus kuuluu jokaiselle asukkaalle 

kerrostalo 2.jpg

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on huolehtia, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset. Asukkaiden on puolestaan huolehdittava vähintään siitä, että heidän asunnoissaan on toimivat palovaroittimet.

Pelastussuunnittelun ja turvallisuustyön pitää olla riskilähtöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitellut toimenpiteet pohjautuvat tunnistettuihin riskeihin. Pelastussuunnitelmassa keskitytään jokapäiväiseen turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiön hallituksella.

Lainsäädäntö ei edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä asuinkiinteistöön, mutta on viisasta sopivia henkilöitä hallituksen tueksi. Turvallisuushenkilöstön tehtävänä on avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä, aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin.

Esimerkiksi talon turvallisuuspäällikkö ja väestönsuojan hoitaja saavat varmuutta tehtäviinsä sopivilla kursseilla. Turvallisuushenkilöstön koulutuskalenteriin pääset tästä. Jos sopivaa kurssipaikkakuntaa ei löydy listasta, voit kysyä kursseja oman alueesi pelastusliitolta.

Vain tunnistamalla vaaroja voit välttää niitä from SPEK on Vimeo.

Yhteystiedot
Asiantuntija
Juha Hassila 
p. 040 758 7846 

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 


sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi