EtusivuTurvatietoaPaloturvallisuusKerrostaloasujalleKerrostalon paloturvallisuus

Kerrostalon paloturvallisuus

Kerrostalon paloturvallisuus.jpg

Asuinkerrostalon paloturvallisuus on koko taloyhtiön yhteinen asia ja osa talon pelastussuunnitelmaa. Isännöitsijä, talon turvallisuuspäällikkö ja taloyhtiön hallitus kukin omalta osaltaan huolehtivat, että talon turvallisuustaso on riittävän hyvä ja sitä ylläpidetään. SPEK opastaa -sarjan Kerrostalon paloturvallisuus oppaassa käsitellään tapoja, joilla voidaan vähentää tulipalon riskiä etenkin vanhoissa asuinkerrostaloissa.

Oppaassa päähuomio on kiinnitetty poistumisturvallisuuteen, asukkaiden toimintaan palon alkuvaiheessa sekä pelastuslaitoksen toimintaedellytysten varmistamiseen taloyhtiön alueella. Oppaassa esitetyt paloturvallisuusasiat ovat osa lakisääteistä pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelma on tehtävä jokaiseen rakennukseen, jossa on vähintään kolme asuntoa.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu erityisesti taloyhtiöiden isännöitsijöiden, hallitusten ja rakennuksen turvallisuuspäälliköiden käyttöön, mutta se soveltuu myös pelastus- ja rakennusviranomaisille. Oppaassa tarkastellaan lähinnä paloluokkaan P1 kuuluvia 3-8 kerroksisia asuinkerrostaloja.

Mitä oppaassa käsitellään?

Oppaan neljännessä uusitussa painoksessa on otettu huomioon pelastuslain muutokset. Mukana ovat myös pelastussuunnitelman pääkohdat ja kiinteistön omatoimisen palotarkastuksen avuksi tarkoitettu toimenpideluettelo. Oppaassa käsitellään kerrostaloasumiseen liittyviä paloturvallisuusasioita, jotka ovat osaksi suoraan säädöksistä ja osaksi SPEKin omia kannanottoja.

Oppaassa käydään läpi muun muassa seuraavia paloturvallisuuteen vaikuttavia asioita:
- asuntojen paloturvallisuus
- poistumisturvallisuus
- varatiet
- pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet
- tuhopoltot ja murtautumiset
- korjaustyöt.

Yhteystiedot
Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

etunimi.sukunimi@spek.fi

Tutustu oppaaseen