EtusivuTurvatietoaPaloturvallisuusJokakodin paloturvallisuusNestekaasu ja palavat nesteet

Nestekaasu ja palavat nesteet

Nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja syttyy pienimmästäkin kipinästä. Siksi vähäinenkin kaasun haju on vakava vaaran merkki, joka vaatii välitöntä toimintaa:

Sammuta mahdolliset avotulet ja savukkeet, älä kytke sähkölaitteita päälle, avaa ikkunat ja ovet. Sulje pulloventtiili ja tarkista saippuavedellä, vuotavatko liitokset tai letku. Jos et saa vuotoa loppumaan, siirrä pullo ulos ja tilaa huoltomies.

Nestekaasusäiliö säilytetään pystyasennossa, jatkuvasti tuulettuvassa paikassa ja auringolta suojassa. Lämpötila ei saa nousta yli 40 °C.

Jos säiliö sijoitetaan kaappiin, on kaapin ilmanvaihto tarkistettava. Letkun on oltava nestekaasukäyttöön tarkoitettu, sisähalkaisijaltaan 10 mm ja enintään 1,2 m pitkä. Jos etäisyys säiliöltä kaasulaitteen luo on pidempi, tarvitaan kiinteä, hyväksytyn asennusliikkeen asentama ja koestama putkiasennus.

Kaasupulloon saa liittää letkun avulla vain yhden laitteen. Käytä liitoksissa letkukiristimiä.

Vähimmäisetäisyydet. Nestekaasusäiliötä ei saa sijoittaa liian lähelle lämmönlähdettä. Esim. kaasulieteen liitetyn kaasupullon tulee olla vähintään 200 mm:n päässä liedestä:
etäisyydet.jpg

Nestekaasun ja palavien nesteiden säilyttäminen

Asuinhuoneistoissa saa säilyttää
- yhteensä enintään 25 litraa palavia nesteitä
- enintään 25 kg nestekaasua

Asuinrakennuksen yhteydessä olevassa erillisessä varastotilassa saa säilyttää
- enintään 50 litraa palavia nesteitä
- enintään 50 kg nestekaasua

Ullakko- ja kellaritiloissa ei saa säilyttää
- nestekaasua
- palavia nesteitä ja kaasuja
- helposti syttyvää tavaraa

Autotallissa saa säilyttää auton polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi
  • enintään 60 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ei ylitä 55 °C
  • enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C
  • enintään 25 kg nestekaasua

Yhteystiedot
Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi