EtusivuTurvatietoaPaloturvallisuusErityisryhmien asumisturvallisuus

Erityisryhmien asumisturvallisuus

ikäihmiset poistuminen.jpg

SPEK järjesti poistumisharjoituksen helsinkiläisessä senioritalossa marraskuussa 2014.

Pelastuslaki vahvistaa asumisturvallisuuden yhteistyön kehittämistä

Vuonna  2011 voimaan astuneessa pelastuslaissa määritellään aiempaa selkeämmin jokaisen ihmisen ja yhteisön velvoitteet turvallisuuden ylläpitämisessä ja eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. Lue lisää tästä.

Erityisryhmien asumisturvallisuushanke

Esite2012kansi.jpgKoti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolee Suomessa vuosittain yli 2000 henkilöä. Yleisimmät syyt ovat kaatumiset ja putoamiset. Vammautuneiden määrä on moninkertainen. Palokuolemien määrä on noin 80 henkeä vuodessa. Tapaturmissa ja tulipaloissa kuolleiden määrä Suomessa on väkilukuun suhteutettuna Länsi-Euroopan korkein. Koti- ja vapaa-ajantapaturmista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain arviolta 2,5 miljardin euron menetykset.

Ikäihmisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden tapaturmariski on suuri. Myös tapaturmien seuraukset ovat heille usein vakavat. Päihteiden käyttö etenkin yhdistyneenä tupakointiin lisää tapaturmariskiä.

Käytännön työkaluja kentän toimijoille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on vetänyt projektia erityisryhmien asumisturvallisuuden parantamiseksi usean vuoden ajan. Hanke on tuottanut kuntien kotipalvelun ja -sairaanhoidon, asuntotoimen sekä palotarkastuksen käyttöön menetelmiä ja välineitä erityisryhmien asumisturvallisuuden arviointiin. Menetelmillä turvallisuuden puutteisiin voidaan reagoida ajoissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Hankejulkaisut ovat ladattavissa Materiaalit-sivulta.

Hankkeiden lähtökohtana ovat olleet valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmat.

Hankkeen on rahoittanut Palosuojelurahasto.

Yhteystiedot
Asiantuntija
Juha Hassila 
p. 040 758 7846