EtusivuTurvatietoaOppaita ja esitteitäTyömaaparakkien paloturvallisuus

Työmaaparakkien paloturvallisuus

Työmaaparakeille varattu tila on usein hyvin rajoitettu. Tästä johtuen työmaaparakit joudutaan sijoittamaan lähelle rakennuksia ja usein myös päällekkäin. Työmaan rakennusmiesten ja läheisissä rakennuksissa olevien ihmisten loukkaantumisriski sekä tulipalon nopea leviäminen on tällöin mahdollista, ellei suojaustoimenpiteisiin ole ryhdytty. Työmaaparakkien paloturvallisuus -oppaassa esitellään suosituksia, jotka on tarkoitettu riittävän työmaa-aikaisen paloturvallisuuden saavuttamiseksi.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu pääasiassa yritysten turvallisuudesta vastaaville henkilöille, mutta se soveltuu myös pelastuslaitoksien, suunnittelijoiden ja turvallisuusalan yritysten käyttöön. Oppaassa esitettyjen suositusten tarkoituksena on palvella työmaaparakkien sijoittamisen sekä turvallisuusjärjestelyjen ja varustelutason yhtenäistämistä ja kehittämistä. Suosituksia voidaan soveltaa sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Mitä oppaassa käsitellään?

Oppaassa esitellään yleisimpiä paloriskejä, jotka on syytä ottaa huomioon myös työmaaparakkien kohdalla. Erityisen tarkasti oppaassa käydään läpi turvallista poistumista ja erilaisia poistumisreittejä, joista löytyy esimerkkejä. Myös parakkien suositeltavaa sijoittelua, rakenteita, palon leviämisen estämistä sekä tarpeellista alkusammutuskalustoa käsitellään oppaassa. Oppaasta löytyvät myös tarkistuslistat vuokratyömaaparakin luovutuksesta sekä parakkien tarkastuksista.

Työmaaparakkien paloturvallisuus -oppaassa käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:
- työmaaparakkien paloriskejä
- poistumisen turvaamista
- palon leviämisen estämistä
- vaadittavaa alkusammutuskalustoa

Opas perustuu pääosin CFPA-E No 26:2010 F – Temporary buildings -julkaisuun, jonka on laatinut Euroopan palontorjuntaliittojen CFPA-E:n työryhmä. CFPA-E:n kaikki jäsenjärjestöt ovat hyväksyneet oppaan. Joissakin kohdissa on poikettu CFPA-E:n julkaisun suosituksista. Poikkeukset ovat SPEKin tulkintoja, jotka perustuvat kansallisiin säädöksiin.

Yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

Paloinsinööri
Jarmo Majamaa
p. 040 503 8339

etunimi.sukunimi@spek.fi

Tutustu oppaaseen