EtusivuTurvatietoaTalon turvaopas

Talon turvaopas


Talon turvaopas_pieni.jpgOnnettomuuksia sattuu kodeissa päivittäin. Tapaturmia ja vahinkoja voidaan vähentää ja niiden seurauksia lieventää, kun mahdollisimman moni asukas oppii kiinnittämään huomiota riskitekijöihin, poistamaan niitä sekä toimimaan oikein vahingon sattuessa. Osana talon omatoimista varautumista laaditaan pelastussuunnitelma. Sen tarkoituksena on asukkaiden, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen erilaisissa vaaratilanteissa. Poikkeusoloissa selviytymiseen luo hyvän pohjan ennalta huolella tehty suunnittelu ja varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja onnettomuuksiin.

Talon turvaopas ohjaa turvallisuusvelvoitteiden täyttämisessä ja antaa kokonaiskäsityksen asuintaloissa tarvittavista turvallisuusjärjestelyistä sekä varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Oppaasta löytyvät ohjeet pelastussuunnitelman ja talon muiden turvallisuusjärjestelyjen toteuttamiseen.

 

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu talon turvallisuudesta vastaaville henkilöille, kuten talon omistajalle ja haltijalle, taloyhtiön hallituksen jäsenille, isännöitsijälle, huoltoyhtiölle, turvallisuustehtäviin nimetyille sekä muille asukkaille. Talon turvaoppaan tarkoituksena on tarjota ohjeita kaikille omatoimisesta varautumisesta vastaaville sekä omatoimiseen varautumiseen liittyvää suunnittelutyötä tekeville.

Mitä oppaassa käsitellään?

Opas auttaa asuinyhteisöjä välttämään vaaratilanteiden syntymistä. Oppaassa annetaan neuvoja toimintaan niin arkipäiväisissä onnettomuustilanteissa kuin poikkeusolojenkin aikana. Talon turvaoppaassa käydään läpi erilaisia turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon omatoimisen varautumisen suunnittelussa.

Talon turvaoppaassa käsitellään muun muassa:
- omatoimista varautumista
- pelastussuunnitelmaa
- turvallisuushenkilöstöä
- turvallisuusmateriaalia
- väestönsuojia
- paloturvallisuutta
- säteilyvaaratilanteita

Yhteystiedot

SPEK vaihe
p. (09) 476 112
Tutustu oppaaseen