EtusivuTurvatietoaPoistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

 

Poistumisturvallisuusselvitys on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon apuvälineeksi. Oppaassa annetaan kyseisen selvityksen laatimiseen tarvittavia käytännön ohjeita. Opas sisältää yksityiskohtaiset laadintaohjeet selvitystä varten. Lisäksi oppaassa esitetään hoitolaitoksen sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettävän kohteen toiminnanharjoittajan vastuita turvallisuuden ylläpitämisessä sekä esitetään taustatietoja poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseksi.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu toiminnanharjoittajien, rakennusten omistajien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten käyttöön. Siinä esitetään myös edellä mainittujen kohteiden poistumisturvallisuuden valvontaan liittyvät pelastusviranomaisen tehtävät.

Oppaan tietoja ja siinä olevaa poistumisturvallisuusselvityksen mallilomaketta voidaan käyttää myös sellaisissa uudis- tai korjausrakentamishankkeissa, joilta rakentamissäädösten perusteella edellytetään turvallisuusselvitystä.

Pelastuslaissa ja -asetuksessa on yleiset vaatimukset poistumisturvallisuudelle. Oppaassa sekä sen liitteenä olevassa poistumisturvallisuusselvityksen mallilomakkeessa esitetään turvallisen poistumisen edellyttämät kriteerit eli turvalliseen poistumiseen ja pelastamiseen käytettävissä oleva aika.

Yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

Paloinsinööri
Jarmo Majamaa
p. 040 503 8339

etunimi.sukunimi@spek.fi