EtusivuTurvatietoaPelastussuunnittelu

Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma iso.jpg Rakennuksen omistajalla ja/tai haltijalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin, mutta viime kädessä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa oman asuinympäristönsä turvallisuuteen niin arjessa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa edellytetään kirjallista pelastussuunnitelmaa, jossa on esitetty rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annettu ohjeet niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseksi.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja tai haltija, mutta paras asukas- ja kiinteistöturvallisuus saavutetaan, kun pelastussuunnittelu tehdään aidossa yhteistyössä kiinteistön asukkaiden ja toiminnanharjoittajien, kuten kiinteistössä toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Itse tekemällä keskitytään juuri kyseisen kiinteistön oleellisiin, arjen turvallisuutta palveleviin tarpeisiin. Jos pelastussuunnitelman tekeminen ulkoistetaan, on tärkeää tietää mitä tilataan. Joka tapauksessa pelastussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito jäävät hallituksen ja asukkaiden tehtäväksi.

Kenelle opas on tarkoitettu?


Pelastussuunnittelu -opas on tarkoitettu työkaluksi pelastussuunnitelman laatijoille, esimerkiksi pelastussuunnittelua varten kootulle erilliselle ”turvallisuustiimille”. Opas täydentää sisäasianministeriön keväällä 2012 julkaisemaa Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta -ohjetta. Oppaan tarkoituksena on opastaa pelastussuunnitelman laatijoita omaehtoiseen ajatteluun lähtökohtanaan asuinkiinteistön erityispiirteet, ympäristö ja asukkaat.

Mitä oppaassa käsitellään?


Oppaassa pelastussuunnitelman laadinta on esitetty seitsenvaiheisena prosessina. Kuhunkin vaiheeseen liittyy toimenpiteitä, joista osa on esitetty erillisinä tehtävinä. Tehtävien toteuttamisen apuvälineinä voidaan hyödyntää Pelastussuunnitelma-sivulla olevia liitetiedostoja. Oppaan tarjoamien mallien rinnalle voi oppaan käyttäjä vapaasti kehittää omia pelastussuunnittelua palvelevia käytäntöjään.

Pelastussuunnitteluprosessin vaiheita ovat:
- suunnittelun käynnistys
- riskien tunnistaminen
- ennaltaehkäisy
- varautuminen poikkeusoloihin
- toimintaohjeet asukkaille
- viestintä
- suunnitelman ylläpito
Yhteystiedot
SPEK vaihde
puh. (09) 476 112