Paloturvalaitteet ja järjestelyt

Paloturvalaitteet_pieni.jpg

Kenelle opas on tarkoitettu?

Oppaan tarkoituksena on täydentää aikaisemmin julkaistuja rakennuksen huoltokirjan laadintaa käsitteleviä oppaita, joissa paloturvallisuusasiat on mainittu varsin suppeasti.

 

Mitä oppaassa käsitellään?

Opas pyrkii muistuttamaan rakennuksen omistajaa ja eri tilojen haltijoita rakennuksen paloturvalaitteisiin liittyvistä lakisääteisistä vastuuasioista ja toimenpiteistä ja on tarkoitettu käsikirjaksi erityisesti rakennuksen isännöitsijöille ja isännöintiliikkeille sekä pelastusviranomaisille.

Yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
puh. (09) 4761 1334
gsm 045 657 7290

Paloinsinööri
Jarmo Majamaa
puh. (09) 4761 1339
gsm 040 503 8339

etunimi.sukunimi@spek.fi