EtusivuTurvatietoaPaloilmoittimen käyttö ja ylläpito

Paloilmoittimen käyttö ja ylläpito

Paloilmoittimen_kaytto_iso.jpgPalon välttäminen tai alkaneen palon mahdollisimman aikainen havaitseminen on ihmisten turvallisuuden perusasioita. Paloilmoittimen tehtävä on havaita palo silloinkin, kun ihmisen aistit eivät paloa havaitse. Luotettava ja oikein toimiva paloilmoitin hälyttää vaarassa olevat niin aikaisessa vaiheessa, että ihmisille jää riittävästi aikaa pelastautumiseen.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Paloilmoittimen käyttö ja ylläpito -opas sisältää perustiedot paloilmoittimista. Se sopii tietolähteeksi kiinteistön paloturvallisuudesta vastaaville, suunnittelijoille sekä paloilmoittimien asentajille, huoltajille ja käyttäjille. Oppaan tarkoituksena on auttaa toimimaan oikein paloilmoittimen kanssa. Paloilmoittimen luotettava toiminta estää osaltaan turhien hälytysten syntymistä.

Mitä oppaassa käsitellään?

Opas antaa perustiedot rakennuksen paloturvallisuudesta, paloilmoittimen määräytymisperusteista ja paloilmoittimeen liittyvästä normistosta. Tavoitteena on antaa selkeä kuva automaattisen paloilmoittimen toiminnasta, käytöstä ja ylläpidosta. Tämän takia oppaassa käsitteitä ja termejä on kuvattu vapaammin kuin ne on normistossa esitetty, ja teknisten määräysten sekä asennusohjeiden käsittely on jätetty vähemmälle.

Oppaassa käydään läpi muun muassa:
- erilaisia palonilmaisulaitteita
- paloilmoittimeen liittyviä normistoja
- rakennusten paloturvallisuutta
- paloilmoittimien hyötyjä
- ylläpitoa
- tarkastusta

Yhteystiedot
Turvallisuusasiantuntija
Lauri Lehto
p. 040 358 3810

etunimi.sukunimi@spek.fi

Tutustu oppaaseen