EtusivuTurvatietoaLeirintäalueen turvallisuusopas

Leirintäalueen turvallisuusopas


Leirintäalueopas_pieni.jpgLeirintäalueen tulee olla käyttäjilleen turvallinen. Tämän hyväksi on tehtävä jatkuvasti työtä, kuten jokapäiväistä suunnittelua, asioiden kuntoon laittamista, huoltoa ja valvontaa. Poikkeaviin tilanteisiin ja onnettomuuksiin tulee varautua riittävän hyvin ja ylläpitää jatkuvasti toimintavalmiutta.

Leirintäalueen turvallisuusopas on syntynyt olemassa olevasta tarpeesta. Selkeälle perusteokselle, joka sisältää leirintäalueita koskevat keskeiset turvallisuusmääräykset ja ohjeet, on ollut kysyntää niin leirintäalueyrittäjien, turvallisuusasioita käsittelevien viranomaisten kuin leirintämatkailun harrastajienkin keskuudessa. Kyseiset määräykset ja ohjeet on koottu tähän oppaaseen helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on ensisijaisesti tarkoitettu ohjeeksi leirintäalueiden pitäjille, hoitajille ja muille vastuuhenkilöille sekä toimintaa valvoville viranomaisille. Opas auttaa leirintäalueen pitäjää ajanmukaisten turvallisuustarpeiden toteuttamisessa ja päivittämisessä. Tarpeellista tietoa saavat myös uusien leirintäalueiden suunnittelijat ja yleisötilaisuuksien järjestäjät. Leirintäalueen turvallisuusopas soveltuu myös käsikirjaksi pelastusviranomaiselle ja rakennusvalvonnalle sekä leirintämatkailun harrastajille.

Mitä oppaassa käsitellään?

Leirintäalueen pitäjiä ja käyttäjiä koskevia velvoitteita on annettu useissa eri säädöksissä ja määräyksissä. Opas sisältää säädöksiä täydentävää tulkintaa ja yleisiä turvallisuusohjeita. Ohjeet on laadittu leiriytyjien turvallisuutta ajatellen. Niiden noudattaminen on siten kaikkien velvollisuus, niin leirintäalueen hoitajien kuin leiriytyjienkin. Oppaassa on myös käsitelty perusteellisesti ohjeita ajoneuvojen, etukatosten ja -telttojen sekä muiden rakennelmien välisistä etäisyyksistä.

Leirintäalueen turvallisuusoppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
- leirintäalueen turvallisuuteen ja leiriytymiseen vaikuttavia lakeja ja säädöksiä
- onnettomuuksiin varautumista ja varautumisen suunnittelua
- rakennusten ja yleisötelttojen turvallisuutta
- leirintäpaikan rakennelmia
- turvavälejä
- liikenneturvallisuutta
- vesiturvallisuutta

Opas on laadittu SF-Caravan ry:n ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön yhteistyönä. Tavoitteena on ollut leirintäturvallisuuden parantaminen ja yhdenmukaistaminen.

Yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

Paloinsinööri
Jarmo Majamaa
p. 040 503 8339

etunimi.sukunimi@spek.fi

Tutustu oppaaseen
Sisällysluettelo.pdf (851,6 kB)
Turvaväli.pdf (750,6 kB)