Tapaturmat

 

Vuonna 2016 Suomessa kuoli yhteensä 2 470 ihmistä tapaturman seurauksena (Suomen virallinen tilasto).  Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin syy tapaturmaisten kuolemien taustalla.

Harva putoaa korkealta. Useimmiten kaadutaan lattialle tai kadulla. Suurin osa kaatumiskuolemista tapahtuu yli 75-vuotiaille. Ikääntymisen seurauksena syntyy vaaratekijöitä, kuten tasapaino-ongelmia, lihasheikkoutta ja huimausta. Kaatumisia voi ehkäistä liikuntaharjoituksilla. Kaatumisriskiä lisäävät myös muistisairaudet. Usein tasapainoharjoittelun ja muun ennalta ehkäisevän toiminnan järjestäminen jää omaisten ja hoitajien vastuulle.

tapaturmakuolemat.png

 

Koti on vaarallinen paikka

Noin 90 prosenttia tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Kotona tapahtuvat tapaturmat liittyvät usein ruoanlaittoon ja ulkona tehtäviin huolto- ja rakennustöihin. Myös kodeissa vuosittain syttyvistä noin 3 000 tulipalosta noin 1 000 liittyy lieden käyttöön.

Palokuolemia Suomessa tapahtuu vuosittain noin 90. Niistä varsinaisia palotapaturmia - joihin ei liity tahallisuutta tai itsetuhoisuutta - on noin 80 prosenttia tapauksista. Palokuolemat liittyvät usein tupakointiin, ruoanlaittoon tai varomattomaan tulen käsittelyyn. Vuonna 2014 palokuolleista 44 prosenttia oli päihtyneenä (Suomen virallinen tilasto). Toimintakyvyn alenemisen (esimerkiksi sammumisen) seurauksena uhri ei kykene reagoimaan alkavaan tulipaloon.

Tapaturmia voi ehkäistä monella tapaa. Yksi keino on käydä huolellisesti läpi paloturvallisuuteen painottunut Kodin turvallisuuden tarkistuslista. Katso myös kotitapaturmien ehkäisyhankkeet yleiset tarkistuslistat. Tarkistuslistojen avulla löydät kodin turvallisuuspuutteet.

 

 Kissalogo 20152.jpg

www.kodinturvaopas.fi
www.kotitapaturma.fi
www.tapaturmapäivä.fi
www.pysypystyssä.fi

https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat
Yhteystiedot

Tutkija
Heikki Laurikainen
p. 040 147 7977

etunimi.sukunimi@spek.fi

Katso myös
Tapaturmapäivä2_13.1.2017.jpg
Tiesitkö?

SPEK on yksi koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisykampanjan perustajista. Olemme tehneet yli 20 vuotta kotitapaturmien ehkäisytyötä.

Tietoa tapaturmista (THL)