Kova-toimikunta tukee omatoimista varautumista

Yhteiskunnan häiriötilanteiden varalta on tärkeää vahvistaa kansalaisten valmiuksia omatoimisuuteen ja omavaraisuuteen. Kotitalouksien omatoiminen varautuminen on enemmän kuin perinteinen kotivara; siihen kuuluu myös erilaisten käytännön taitojen ylläpito ja osaamisen soveltaminen erilaisissa häiriötilanteissa. Omatoiminen varautuminen on myös auttamisen osaamista ja toisista välittämistä. Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta) tukee toiminnallaan kotitalouksien toimintakykyä häiriötilanteissa.

Kova-toimikunta aloitti toimintansa syksyllä 2012. SPEK toimii Kova-toimikunnan koordinaatiojärjestönä. Toimikunnan perustamisesta päätti Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimiva elintarvikehuoltosektori. Mukana olevat yhdistykset ja organisaatiot edistävät yhteiskunnan huoltovarmuutta ja varautumista, luonnontuotteiden, riistan ja kalan talteenottoa ja käyttöä, kotiviljelyä, puutarhanhoitoa, ympäristönhoitoa, kotimaisten energialähteiden käyttöä sekä kotitaloutta ja ruokakulttuuria. Toimikuntaan liittymistä voi tiedustella yhteyshenkilöiltä.

Kova-toimikunnan tehtävät

  • Kova-toimikunnan tehtävänä on kotitalouksien huoltovarmuuden ja omatoimisen varautumisen edistäminen.
  • Toimikunta ylläpitää ja vahvistaa järjestöjen tietoa ja osaamista sekä keskinäistä työnjakoa erilaisissa kriisitilanteissa.
  • Toimikunta kehittää omatoimiseen varautumiseen liittyvää tiedontuotantoa.
  • Toimikunta edistää järjestöjen yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten kanssa. 

Kova-toimikunta verkostona

  • Kova-toimikunta on ensimmäinen tämän tasoinen sekä järjestöt että viranomaiset yhdistävä yhteistyöelin.
  • Toimikunta on erinomainen esimerkki yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja sisäisen turvallisuuden ohjelman linjausten toteuttamisesta.