EtusivuTurvatietoaLomailijalleJuhannuskokko

Näin poltat juhannuskokkoa turvallisesti


MokkiNet.jpg

  • Kokon sytyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista.
  • Metsäpalovaroituksen aikana juhannuskokon ja muiden avotulien tekeminen on kiellettyä kaikkialla varoitusalueella.
  • Juhannuskokkoa ja muita avotulia ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Eräissä kunnissa edellytetään myös kunnan antamaa lupaa.
  • Kokon paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennuksiin.
  • Kokko on rakennettava palamattomalle alustalle. Syttyvä kasvillisuus poistetaan sekä kokon alta että riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä.
  • Tuulen suunta ja voimakkuus on huomioitava ennen kokon sytyttämistä.
  • Sammutusvälineitä on varattava riittävästi tulen sammuttamista varten.
  • Tulta ja ympäristöä on valvottava koko palamisajan.
  • Palojätteet on lopuksi sammutettava vedellä.
 
Yhteystiedot
Asiantuntija
Juha Hassila
puh. (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
puh. (09) 4761 1334


sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi