EtusivuTurvatietoaLomailijalle

Lomailijalle


  mokki_pienempi.jpg

Elo lomalla on huoletonta, ja niin tuleekin olla. Siksi paloturvallisuusasioihin kannattaa kiinnittää huomiota, ettei yllättävä tulipalo tuo murheita mukanaan. Matkustat missä tahansa, kiinnitä huomiota näihin asioihin:

  • Huolehdi siitä, että sinulla on toimiva palovaroitin turvanasi, missä ikinä yövytkin. Matkapalovaroitin on hyvä turvallisuusvaruste, joka kulkee näppärästi mukanasi kaikkiin yöpymispaikkoihin.
     
  • Paina mieleesi varapoistumistiet ja alkusammuttimien säilytyspaikat. Tutustu yöpymispaikan turvallisuusohjeisiin. 

  • Laadi pelastautumissuunnitelma yllättävien hätätilanteiden varalle: selvitä lähimmät poistumisreitit, kokoontumispaikka, kuinka hälytetään apua ja alkusammuttimien toimintaperiaatteet. 

  • On myös hyvä olla selvillä lomapaikan osoitteesta ja sijainnista. Vieraalla paikkakunnalla ja ulkomailla asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Palokunnan apu ei ole aina lähellä. Oma ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvät suunnitelmat pahimman varalle ovat varmimmat takuut tulipalolta suojautumiseksi.