EtusivuTurvatietoaPaloturvallisuus on yhteinen asia

Kerrostalon paloturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

 

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on huolehtia, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset. Asukkaiden on puolestaan huolehdittava vähintään siitä, että heidän asunnoissaan on toimivat palovaroittimet.

 

Pelastussuunnittelun ja turvallisuustyön pitää olla riskilähtöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitellut toimenpiteet pohjautuvat tunnistettuihin riskeihin. Pelastussuunnitelmassa keskitytään jokapäiväiseen turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiön hallituksella.

Lainsäädäntö ei edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä asuinkiinteistöön, mutta on viisasta sopivia henkilöitä hallituksen tueksi. Turvallisuushenkilöstön tehtävänä on avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä, aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin.

Esimerkiksi talon turvallisuuspäällikkö ja väestönsuojan hoitaja saavat varmuutta tehtäviinsä sopivilla kursseilla. Turvallisuushenkilöstön koulutuskalenteriin pääset tästä. Jos sopivaa kurssipaikkakuntaa ei löydy listasta, voit kysyä kursseja oman alueesi pelastusliitolta.

Kuva: Ulriikka Lipasti

Yhteystiedot
Tiedotuspäällikkö
Juha Hassila
puh. (09) 4761 1324
gsm 040 758 7846

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
puh. (09) 4761 1334


sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi