Turvavinkkejä ulos tarkoitetun kaasugrillin

käyttäjälleMyynnissä olevissa kaasugrilleissä on oltava CE-merkintä
, joka osoittaa laitteen täyttävän turvavaatimukset. Grillin mukana on aina tultava suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Niihin on koottu kaikki ohjeet ja varoitukset, jotka takaavat turvallisen grilliherkkujen valmistamisen. Ohjeita on syytä huolellisesti noudattaa ja ne kannattaa panna talteen, jotta asiat voi palauttaa mieleen myös seuraavan grillikauden alkaessa.
Nestekaasu syttyy palamaan helposti

Kaasugrilli toimii nestekaasulla, joka on erittäin tehokas ja helposti palamaan syttyvä polttoaine. On vaarallista, jos nestekaasua pääsee vuotamaan. Vuotanut kaasu syttyy herkästi pienestäkin kipinästä ja aiheuttaa rajun tulipalon tai pahimmassa tapauksessa räjähdyksen.

Nestekaasu on ilmaa raskaampaa, joten vuotaessa se kasautuu maan tasalle ja sisällä lattianrajaan. Turvallisuussyistä nestekaasu on hajustettu. Haju auttaa kaasuvuodon huomaamista.

Puhdista polttimet

Kaasugrillin polttimet ja liekkien ulostuloaukot on pidettävä puhtaina. Oikein palava kaasuliekki on sininen. Jos liekki palaa kellertävänä tai ei tahdo syttyä, ei poltin saa tarpeeksi ilmaa ja se on puhdistettava. Polttimen kanavissa voi olla karstaa tai vaikka kuolleita hyönteisiä, jos grilliä ei ole käytetty vähään aikaan.

Varmista kaasua johtavien osien tiiviys

Kaasuletku hapertuu etenkin auringon valossa ja siihen voi tulla pieniä halkeamia. Ne saa näkyviin taittamalla letkua jyrkästi. Jos halkeamia tai murtumia on, täytyy letku heti vaihtaa.

Letkun liitoskohdat pullon ja grillin välillä ovat kriittisiä kohtia. Niiden tiiviys on varmistettava aina, kun kiinnittää kaasupullon uudelleen.

Säilytä kaasupullot oikein

Kuumaa grilliä on pidettävä silmällä koko ajan ja katsottava, etteivät lapset kosketa kuumiin pintoihin. Grillaamisen päätteeksi täytyy kaasupullon venttiili sulkea.

Testaa letkujen tiiviys saippuavedellä:

• Avaa kaasupullon venttiili, mutta älä sytytä grilliä.
• Tarkista kaasuletku ja sivele liitokset saippuavedellä. Jos liitos vuotaa, syntyy kuplia.
• Sulje kaasupullo, kiristä liitokset ja tee vuototestaus uudelleen.
• Jos vuoto ei lopu, älä käytä kaasulaitetta, vaan ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen.Kuva: Ulriikka Lipasti

Yhteystiedot
Tiedotuspäällikkö
Juha Hassila
puh. (09) 4761 1324
gsm 040 758 7846

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
puh. (09) 4761 1334

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi
Mökkiläisen paloturvallisuusvideo