EtusivuSPEKSPEKin ansiomerkitFramställan om förtjänstteck

Tästä tehtävä sähköisesti täytettävä lomake

SPEK FRAMSTÄLLAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN

___________________________________________________________ framför att nedan nämnda person samfund skall beviljas nedan angivna förtjänsttecken.

Specialförtjänstkorset

Förtjänstkorset

Förtjänstmedaljen

1. Tecknets mottagare

Personens namn

Soc.skyddssignum

Titel eller yrke

Verkets, samfundets eller brandkårens namn

2. Verksamhet, uppgifter och tid inom räddningsväsendet

3. Motiveringar

Vänd

SPEK FRAMSTÄLLAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN

4. Tidigare beviljade förtjänsttecken av Finlands Brandvärnsförbund eller Finlands Befolkningsskyddsorganisation

Ort och tid

Underskrift

Medlemsorganisationens utlåtande

Avsedd utdelningsdag för tecknet

Mottagaradress

Faktureringsadress

Anteckningar av SPEK