EtusivuSPEKSPEKin ansiomerkitAnsiomerkkiohje
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n ansiomerkkiohje
Ansiomerkkiohje on annettu 5.4.1994. Kursivoidut osat ovat täsmennyksiä, jotka annettiin
29.11.1994.
1. Standaari
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n standaari numeroituna jalustaan kiinnitetyllä
hopealaatalla on järjestön korkein tunnustus.
Standaari annetaan tunnustuksena järjestön tavoitteita edistäneelle yksityiselle henkilölle tai
yhteisölle.
2. Erityisansioristi
Erityisansioristi myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta poikkeuksellisen ansiokkaasta
valtakunnallisesta toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai
pelastuspalvelun kehittämiseksi. Erityisansioristi myönnetään pitkäaikaisesta
poikkeuksellisen ansiokkaasta ja merkityksellisestä valtakunnallisesta tai kansainvälisestä
toiminnasta.
3. Ansioristi
Ansioristi myönnetään tunnustuksena vähintään 15 vuotta jatkuneesta ansiokkaasta
toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai pelastuspalvelun kehittämiseksi.
Ansioristi myönnetään lähinnä päällystöön tai vakinaisen palokunnan alipäällystöön
kuuluvalle henkilölle hänen ansiokkaasta alueellisesta tai muutoin erittäin merkittävästä
toiminnasta.
Sekä erityisansioristin että ansioristin tärkeänä myöntämiskriteerinä on toiminnan
kehittäminen. Erityisansioristi ja ansioristi eivät ole 10 tai 15 vuoden jälkeen automaattisesti
myönnettäviä palvelusvuosimerkkejä, vaan nimenomaan ansiomerkkejä.
4. Ansiomitali
Ansiomitali myönnetään tunnustuksena vähintään 10 vuotta jatkuneesta aktiivisesta
toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai pelastuspalvelun alalla.
Ansioristi ja ansiomitali voidaan myöntää myös tunnustuksena erityistä rohkeutta tai
neuvokkuutta osoittavasta toiminnasta ihmisten tai omaisuuden pelastamiseksi sekä
erityisen merkittävästä työstä pelastusalalla.
Ylempi ansiomerkki myönnetään pääsääntöisesti aikaisintaan viiden vuoden kuluttua
alemman merkin myöntämisestä. Tarkempia määräyksiä ohjeen soveltamisesta antaa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hallitus.
Ohje on hyväksytty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hallituksen kokouksessa
5.4.1994.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hallitus päätti kokouksessaan 5.4.1994 antaa
ansiomerkkiohjeen soveltamisesta seuraavat määräykset:
• Ansiomerkkiesitykset tehdään pääsääntöisesti alueliitoille.
Alueliiton hallitus päättää esityksen puoltamisesta
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hallitus myöntää järjestön standaarin, erityisansioristin ja ansioristin.
• Järjestön ansiomitalin myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n nimissä pääsääntöisesti alueliiton hallitus.
• Ansiomerkin saaneista pidetään luetteloa.
• Ansiomerkin kustantaa sen esittäjä
Suomen Palontorjuntaliitto ry:n, Suomen Väestönsuojelujärjestö ry:n ja Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n ansiomerkit eivät ole suoraan verrannollisia keskenään.
Jos henkilölle on esimerkiksi aiemmin myönnetty SPTL:n ansioristi, ei hänen seuraava
ansiomerkkinsä välttämättä ole SPEK:n erityisansioristi - todennäköisempi ansiomerkki on
SPEK:n ansioristi. Samaa harkintaa tulee käyttää myös ansiomitali-ansioristiakselilla.
Ansiomerkkiesitykset tehdään pelastusliitolle, jonka hallitus päättää SPEK:n ansiomitalien
myöntämisestä ja SPEK:n ansioristi- ja erityisansioristihakemusten mahdollisesta puoltamisesta.
Tämän jälkeen pelastusliitto lähettää ansioristi- ja erityisansioristihakemukset
SPEK:öön.
SPEK:n hallitus on valtuuttanut hallituksen työvaliokunnan päättämään ansiomerkkien
myöntämisestä. SPEK:n työvaliokunta kokoontuu neljä - viisi kertaa vuodessa. SPEK
tiedottaa vuosittain kokousajankohdat pelastusliitoille sekä vuoden ensimmäisessä
PK-tiedotteessa.
Ansiomerkkien myöntämisoikeutta ei ole siirretty toimihenkilöille, joten merkkien
käsittelyä ei voida kiirehtimiskirjeillä tai soitoilla nopeuttaa. Niitä ei voida myöntää
muutoin kuin työvaliokunnan kokouksissa. Tästä syystä on välttämätöntä, että
hakemukset tehdään ajoissa n. 2-3 kk ennen aiottua luovutuspäivämäärää.