EtusivuSPEKSPEKin ansiomerkitAnomuslomake
Tästä pitäisi tehdä sähköisesti täytettävä versio

SPEK ANSIOMERKKIESITYS

___________________________________________________________ esittää, että allamainitulle henkilölle yhteisölle myönnetään allamerkitty ansiomerkki.

Erityisansioristi

Ansioristi

Ansiomitali

1. Merkin saaja

Henkilön nimi

Sos.turvatunnus

Arvo tai ammatti

Laitoksen, yhteisön tai palokunnan nimi

2. Toiminta, tehtävät ja aika pelastustoimessa

3. Perustelut

Käännä

SPEK ANSIOMERKKIESITYS

4. Aikaisemmin myönnetyt Suomen Palontorjuntaliiton tai Suomen

Väestönsuojelujärjestön ansiomerkit

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Jäsenjärjestön lausunto

Merkin aiottu luovutuspäivä

Lähetysosoite

Laskutusosoite

SPEKin merkintöjä