EtusivuSPEKSPEKin ansiomerkitAnomiskäytäntö

SPEKIN ANSIOMERKKIEN ANOMISKÄYTÄNTÖ


Koska SPEKin ansiomerkkien myöntämisperusteiden sekä käytännön myöntämisjärjestyksen osalta on jatkuvasti ilmennyt epäselvyyksiä, on hallituksen työvaliokunta kokouksessaan 29.11.94 tehnyt seuraavat lisäykset ja täsmennykset 5.4.94 hyväksytyn ansiomerkkiohjeen soveltamiseksi.

- Erityisansioristi myönnetään pitkäaikaisesta poikkeuksellisen ansiokkaasta ja merkityksellisestä valtakunnallisesta tai kansainvälisestä toiminnasta.

- Ansioristi myönnetään lähinnä päällystöön tai vakinaisen palokunnan alipäällystöön kuuluvalle henkilölle hänen ansiokkaasta alueellisesta tai muutoin erittäin merkittävästä toiminnastaan.

- Sekä erityisansioristin että ansioristin tärkeänä myöntämiskriteerinä on toiminnan kehittäminen. Erityisansioristi ja ansioristi eivät ole 10 tai 15 vuoden jälkeen automaattisesti myönnettäviä palvelusvuosimerkkejä, vaan nimenomaan ansiomerkkejä.

- Ansiomitali sen sijaan voidaan myöntää tunnustuksena joko 10 vuoden aktiivisesta toiminnasta tai, kuten ansioristikin, eriyistä rohkeutta tai neuvokkuutta osoittavasta yksittäisestä toimesta.

- Suomen Palontorjuntaliiton, Suomen Väestönsuojelujärjestön ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansiomerkit eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. Jos henkilölle on esimerkiksi aiemmin myönnetty SPTL:n ansioristi, ei hänen seuraava ansiomerkkinsä välttämättä ole SPEKin erityisansioristi,  todennäköisempi ansiomerkki on SPEKin ansioristi. Samaa harkintaa tulee käyttää myös ansiomitali-ansioristi-akselilla.

Ansiomerkkiesitykset tehdään pelastusliitolle, jonka hallitus päättää
- SPEKin ansiomitalien myöntämisestä
- SPEKin ansioristi- ja erityisansioristihakemusten mahdollisesta puoltamisesta. Tämän jälkeen pelastusliitto lähettää ansioristi- ja erityisansioristihakemukset SPEKkiin.

SPEKin hallitus on valtuuttanut hallituksen työvaliokunnan päättämään ansiomerkkien myöntämisestä. SPEKin työvaliokunta kokoontuu neljä...viisi kertaa vuodessa. 

Ansiomerkkien myöntämisoikeutta ei ole siirretty toimihenkilöille, joten merkkien käsittelyä ei voida kiirehtimiskirjeillä tai soitoilla nopeuttaa. Niitä ei voida myöntää muutoin kuin työvaliokunnan kokouksissa. Tästä syystä on välttämätöntä, että hakemukset tehdään ajoissa.