SPEKIN ANSIOMERKIT

Ansiomitali
voidaan myöntää vähintään 10 vuoden aktiivisesta toiminnasta tai erityistä rohkeutta tai neuvokkuutta
osoittavasta yksittäisestä toimesta

Ansioristi
voidaan myöntää lähinnä päällystöön tai vakinaisen palokunnan alipäällystöön kuuluvalle henkilölle hänen
ansiokkaasta alueellisesta tai muutoin erittäin merkittävästä toiminnasta

Erityisansioristi
voidaan myöntää pitkäaikaisesta poikkeuksellisen ansiokkaasta ja merkityksellisestä valtakunnallisesta tai
kansainvälisestä toiminnasta.


Ylempi ansiomerkki myönnetään pääsääntöisesti aikaisintaan viiden vuoden kuluttua alemman merkin myöntämisestä.
Tästä voi imuroida ansiomerkkiohjeen, ohjeen anomiskäytännöstä ja anomuslomakkeen.

Ansiomerkkiohje
Anomiskäytäntö (word 6.0) (linkki)
Anomuslomake (word 6.0) (linkki)
Framställan om förtjänsttecke (linkki)