SPEK Ansiomerkkiesitys

 
esittää, että  henkilölle/yhteisölle myönnetään allamerkitty ansiomerkki.

Merkin saaja

Henkilön nimi 
Sos.turvatunnus
Arvo tai ammatti
Laitoksen, yhteisön tai palokunnan nimi


Toiminta, tehtävät ja aika pelastustoimessa

Perustelut

Aikaisemmin myönnetyt Suomen Palontorjuntaliiton tai Suomen Väestönsuojelujärjestön ansiomerkit

Paikka ja aika

Hakija


 

Jäsenjärjestön lausunto
 
Merkin aiottu luovutuspäivä

Lähetysosoite

Laskutusosoite

 Tyhjennä