Pelastusalan linkit
Sopimuspalokuntien www-sivut löytyvät palokuntien hallinnointikanta Haka:n sivuilta:
https://haka.spek.fi tai http://www.haka.spek.fi.Pelastuslaitokset:
Etelä-Karjalan pelastuslaitos www.ekpelastuslaitos.fi
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos www.seinajoki.fi/pelastuslaitos
Etelä-Savon pelastuslaitos www.espl.fi
Helsingin pelastuslaitos www.hel.fi/pel
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos www.iupl.fi
Jokilaaksojen pelastuslaitos www.jokipelastus.fi
Kainuun pelastuslaitos www.kainuunpelastuslaitos.fi
Kanta-Hämeen pelastuslaitos www.pelastuslaitos.fi
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos www.pelastus.kokkola.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos www.keskisuomenpelastuslaitos.fi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos www.ku-pelastus.fi
Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi
Lapin pelastuslaitos www.lapinliitto.fi/pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos www.espoo.fi/pelastus
Oulu-Koiliismaan pelastuslaitos www.ouka.fi/pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos www.vaasanpelastuslaitos.com
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos www.pkpelastuslaitos.fi
Pohjois-Savon pelastuslaitos www.pspelastuslaitos.fi
Päijät-Hämeen pelastuslaitos www.phpela.fi
Satakunnan pelastuslaitos www.satapelastus.fi
Tampereen aluepelastuslaitos www.tampere.fi/aluepelastuslaitos
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos www.turku.fi/pelastuslaitos/

Viranomaistahoja:
Hätäkeskuslaitos www.112.fi
Ilmailulaitos www.ilmailulaitos.com
Kauppa- ja teollisuusministeriö www.ktm.fi
Merivartiosto www.merivartiosto.fi
Onnettomuustutkintakeskus www.onnettomuustutkinta.fi
Opetushallitus/Palokoulutusyksikkö www.meriturva.fi
Poliisi www.poliisi.fi
Puolustusministeriö www.defmin.fi
Puolustusvoimat www.mil.fi
Rajavartiolaitos www.raja.fi
Sisäasiainministeriö www.intermin.fi
Sisäasiainministeriö pelastustoimi www.pelastustoimi.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi/suomi/hao/val/valmius.htm
Säteilyturvakeskus www.stuk.fi
Tulli www.tulli.fi
Turvatekniikan keskus www.tukes.fi
Valtiovarainministeriö www.vm.fi
Ympäristöministeriö www.ymparisto.fi

Pelastus- ja turvallisuusalan oppilaitoksia:
Helsingin pelastuskoulu www.hel.fi
Laurean ammattikorkeakoulu www.laurea.fi
Pelastusopisto www.pelastusopisto.fi

Pelastus- ja turvallisuusalan lehtiä:
Pelastustieto www.pelastustieto.com
Räddningsledaren - Svenska Brandbefälets Riksförbund www.brandbefal.se
BrandSäkert www.svbf.se


Kampanjat
112-päivä
Kotitapaturmien ehkäisykampanja
Nou Hätä!
Palonetti
Suomi vesille
Tapaturmapäivä
Tapaturmaportaali
Terve järki
Turvanetti
Työterveyslaitos
Verkkomedia Paja - Turvallisuus
Vesiturvagames
Viisaasti vesillä

Pohjoismaiden viranomaiset
Beredskabsstyrelsen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Krisberedskapsmyndigheten
Räddningsverket