SPEKin palvelut

SPEK_palvelutarjotin.jpg

Tuottaa ja välittää tietoa

 • tutkimukset ja selvitykset
 • kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
 • oppikirjat ja oppaat
 • Lue lisää: tutkimushankkeet ja SPEK tutkii

Kehittää asumisen ja arjen turvallisuutta

Tukee palokuntalaisia

 • pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • edu.spek.fi -oppimisympäristön palvelut
 • järjestötoiminta
 • Haka-turvallisuusosaamisen hallintokannan palvelut
 • 24365-portaali
 • yhteistyö pelastuspalvelujärjestöjen kanssa

Kouluttaa yhteistyökumppanien kanssa

 • Paloturvallisuustekniikka
 • Työpaikan turvallisuus
 • Kiinteistön turvallisuus
 • Taloyhtiön turvallisuus
 • Kyläturvallisuus
 • 72 tuntia (urbaani varautuminen)
 • Osaamispätevyyksien hallinta: tulityöt, tieturva, AS1
 • Seminaarit ja ajankohtaispäivät
 • Katso koulutuskalenteri
 • edu.spek.fi -oppimisympäristön palvelut

Myy ammattikirjoja ja turvatuotteita

 • ammattikirjallisuus: oppikirjat ja oppaat
 • turvallisuusviestinnän esitteet
 • pelastusalan lahjat ja tuotteet
 • palovaroittimet ja alkusammutusvälineet
 • SPEK Turvakauppa
SPEK rahoittaa omilla tuotoillaan yleishyödyllistä toimintaansa ja kehittää ihmisten ja yhteisöjen turvallisuutta.