EtusivuSPEKOrganisaatioToimielimet

SPEKin ylimpänä toimielimenä toimii valtuusto

Järjestön ylin päättävä elin on valtuusto, johon kuuluvat jokaisen jäsenen nimeämä valtuutettu. Jäsenet nimeävät jokaiselle valtuutetulle henkilökohtaisen varavaltuutetun. Valtuuston valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi ei voida nimetä järjestön toimihenkilöä. Valtuuston toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat

Hallituksen tehtävänä on

· johtaa järjestön toimintaa näiden sääntöjen ja valtuuston kokouksen päätösten mukaisesti niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan

· huolehtia järjestön toiminnan kehittämisestä

· valmistella valtuuston kokoukselle kuuluvat asiat

· kutsua koolle valtuuston kokoukset

· valita ja erottaa järjestön toimitusjohtaja ja välittömästi hänen alaisensa johtavat toimihenkilöt

· vahvistaa järjestön toimintasääntö sekä toiminnan ja talouden järjestämiseksi tarpeelliset muut pysyväismääräykset

· päättää järjestön ansiomerkkien myöntämisestä

· edustaa järjestöä

· päättää muista järjestön toimintaan kuuluvista asioista, jotka valtuusto on antanut hallituksen ratkaistaviksi.