EtusivuSPEKOrganisaatioTekijänoikeudet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
www-sivujen käyttö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön www-sivujen käytössä noudatetaan seuraavia ehtoja. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin, ellei erikseen ole toisin mainittu. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivujen sisällön käyttö yksityiseen tai yrityksen tai organisaation sisäiseen käyttöön on sallittu. Sivujen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja edelleen jakelu on kielletty. Lehdistötiedotteita saa käyttää informaatiotarkoituksessa edellyttäen, että tietolähde mainitaan asianmukaisesti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ei takaa www-sivujen virheetöntä toimivuutta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on oikeus muuttaa www-sivujen ulkoasua ja sisältöä sekä estää käyttäjien pääsy sivuille haluamanaan ajankohtana.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ei vastaa www-sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta eikä www-sivujen käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Lähettäessään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle materiaalia sähköpostin tai www-sivujen kautta, käyttäjä vahvistaa sen, ettei lähetetty aineisto ole laitonta tai sisällä viruksia. 

Henkilötietojen kerääminen 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön www-sivuilla tarjottujen joidenkin palveluiden käyttö edellyttää henkilötietojen antamista. Tällaisia palveluja ovat julkaisujen tilaaminen, koulutukseen ilmoittautuminen ja sähköpostituslistalle ilmoittautuminen. Käyttäjän tiedot tallennetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja kehittämiseen sekä asiakasmarkkinointiin. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.