EtusivuSPEKOrganisaatioRekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Markkinointirekisteri

                                                                                      TIETOSUOJASELOSTE

                                                                                        Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 24.5.2018

 

 

1

Rekisterinpitäjä

Nimi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, (SPEK)

Osoite

Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09 476 112 spekinfo@spek.fi

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Leena Huhmarniemi

Osoite

Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09 476112

leena.huhmarniemi@spek.fi

3

Rekisterin nimi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeemme rekisteri.

4

Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matka- ja/tai muu puhelinnumero
• Organisaatio ja asema
• Organisaation osoitetiedot
• Yhteysloki

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä. Tietoja käsitellään henkilön suostumuksella.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

  •  Manuaalinen aineisto

    Pääsääntöisesti manuaalista aineisto ei ole. Mikäli jokin tämän selosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen liittyvä työtehtävä vaatii manuaalisen aineiston luomista ja käyttämistä, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan heti kun sitä ei enää tarvita työtehtävän hoitamista varten.

     

  • ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokanta on palveluntuottajan palvelimella. Käyttöoikeudet tietokantaan määrittelee tämän rekisterin rekisteriasioista vastaava henkilö. Käyttöoikeudet ovat vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamista varten.

10

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään SPEKiin puhelimitse tai sähköpostitse.

11

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tehdään SPEKiin puhelimitse tai sähköpostitse.

12

Muut henkilö- tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.