EtusivuSPEKOrganisaatio

SPEK vaikuttaa


Arjen ja asumisen turvallisuus

Asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa SPEKin toimintaa. Tavoitteenamme on onnettomuuksien määrän väheneminen ja vaaratilanteiden aiheuttamien vaikutusten rajoittaminen.


Sisäisen turvallisuuden vahva kansalaissektori

SPEK tukee laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja kansalaistoimijoita. Tavoitteenamme on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua turvallisuutta lisäävään kansalaistoimintaan.


Päivitä osaamisesi ja panosta työpaikkasi turvallisuuteen

SPEK tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita ja koulutusta. Järjestämme niin avoimia kursseja kuin räätälöityäkin koulutusta. Koulutamme myös asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstöä.


Koko yhteiskunnan turvallisuustoimija

SPEK palvelee kansalaisia, päätöksentekijöitä ja elinkeinoelämää. Toiminnassamme painottuu laaja-alainen eri sektorit ylittävä yhteistyö.

Tavoitteenamme on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta, jonka valmiudet häiriötilanteiden hallintaan perustuvat julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan sekä elinkeinoelämän yhteistyöhön. Toimimme jäsentemme kanssa rajapintana ja osallistumme alan yhteiskunnalliseen keskusteluun.


Visionamme on, että Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä.


Palvelemme kansalaisia, päätöksentekijöitä ja elinkeinoelämää.

Toimintamme keskeisenä voimavarana ovat erilaisissa verkostoissa toimivat turvallisuuskoulutetut kansalaiset.