Turvalliseen huomiseen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntija, joka kouluttaa ja tuottaa muun muassa alan koulutusmateriaalia ja oppaita, sekä valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen. Toiminnan tavoitteena on, että ihmiset osaavat ennaltaehkäistä vaara- ja onnettomuustilanteita, varautua niihin sekä toimia niissä oikein. SPEK edistää myös yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta vaarojen ja onnettomuuksien varalta.

Turvallisuuden ammattilainen

SPEK haluaa luoda turvallisemman yhteiskunnan kaikille sen jäsenille. On tärkeää, että jokainen ihminen ja yhteisö osaa ehkäistä jo ennalta vaara- ja onnettomuus tilanteita, varautua niihin sekä onnettomuuden sattuessa, osaa toimia oikein. SPEK pyrkii kehittämään turvallisuuskulttuuria maassamme ja lisäämään kansalaisten kiinnostusta omaa ja ympäristön turvallisuutta kohtaan.

SPEKin toiminta antaa tietoa ja käytännön taitoja alan tehtäviin ja valmiuksiin

Kansalaisten valistaminen, järjestötoiminta, yrityskoulutus, ohjeistus- ja lausuntotehtävät sekä rekisteröintitehtävät ovat esimerkkejä toiminnasta, jolla SPEK edistää palo- ja pelastustoimelle sekä väestönsuojelulle ja varautumiselle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista – ja näin jokaisen suomalaisen turvallisuutta.