Opettaja, sosiaalityöntekijä, etsivää nuorisotyötä tekevä...

Teetkö töitä lasten ja nuorten parissa? Tarjoa lapselle tai nuorelle aktiivisesti harrastukseksi VPK-toimintaa!

Palokuntanuorisotoiminta tarjoaa syrjäytymisuhan alla eläville lapsille ja nuorille edullisen harrastuksen, jossa voi oppia palomiestaitojen lisäksi monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ensiapua ja alkusammutusta. Monilla nuoriso-osastoilla on myös omaa liikuntatoimintaa tai urheilusalivuoroja. Kesäisin palokuntalaiset järjestävät paikallisia, alueellisia ja kansallisia leirejä.

Kilpailut ovat näytön paikkoja. Niissä punnitaan tiedot ja taidot. Parhaat suoriutujat voivat päästä edustamaan Suomea jopa kansainvälisiin kisoihin.

Palokuntanuorisotoiminta antaa yksinäisille nuorille mahdollisuuden kuulua vertaisryhmään. Yhteisöllisyys on voimaannuttavaa; toiminnassa on selvät säännöt ja rajat. Ohjaajina on sekä miehiä että naisia, jotka antavat lapselle tai nuorelle turvallisen aikuisen mallin. Kontaktin luominen on helpompaa, kun on yhteistä tekemistä.

VPK-harrastukseen liittyy oma koulutusjärjestelmä, joka antaa valmiuksia toimia vaara- ja hätätilanteissa. Kursseilla tutustutaan pelastustyöhön sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla.

Edellytys mallin mukaiselle toiminnalle on, että paikkakunnallasi on nuorisotoimintaa järjestävä palokunta.


Haluatko katsoa, missä toimii sinua lähinnä oleva sopimuspalokunta?
 
IMG_3143.jpg

Takaisin etusivulle.
Miete

Nuorten osallisuuden tukemisessa palokuntanuoriso-toimintaa voidaan pitää syrjäytymis-kehitystä suojaavana tekijänä.