Mikä ihmeen Yli Hyvä Juttu?

Yli Hyvä Juttu –toimintamallin ydinajatuksena on, että nuoriso- ja sosiaalitoimen työntekijät tarjoavat aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa nuorille, joilta puuttuu mielekästä tekemistä.

Yli Hyvä Juttu -toimintamalli on syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää kasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Toimintamallia edistetään yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja alueellisten pelastusliittojen kanssa.

Hankkeen pilottivaihe toteutettiin vuosina 2007-2008  Oulun ja Pohjanmaan alueilla yhteistyössä pilottikuntien nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa. THL koordinoi hanketta vuosina 2012-2017. 

 Yli Hyva Juttu toimintamalli.jpg 

Takaisin etusivulle.
Miete

Mikäli siirrämme tehtävän aloittamista kunnes voimme olla varmoja onnistu-misesta, emme koskaan saa aikaiseksi mitään tärkeää!