Palokuntanuorisotoiminta

Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään harrastustoimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. 

Nuoret kokoontuvat viikoittain harjoituksiin. Siellä opitaan paitsi palomiestaitoja myös monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ansiapua ja alkusammutusta. Lisäksi harjoituksissa saatetaan käydä tutustumassa esimerkiksi hätäkeskukseen, meripelastusseuraan, tai vaikkapa partiolaisten toimintaan. 
IMG_3212.jpg

Palokuntanuorisotoiminta on muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi suurimmista toimintamuodoista on palokuntaleirit. Lapset ja nuoret osallistuvat vuosittain järjestettäville palokuntaleireille ja suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mittaavat osaamistaan taitomerkkikokeissa. Joka neljäs vuosi järjestetään valtakunnallinen leiri, joka kerää kaikkiaan n. 3500 leiriläistä pitämään hauskaa ja oppimaan.

harjoitus2.JPG

Palokuntanuorten harjoituksen valmistavat kilpailemaan. Palokuntanuorille järjestetään erilaisia kilpailuita. Merkittävin kilpailu on joka vuotinen palokuntanuorten suomenmestaruuskilpailu tutummin Veikon Malja. Kilpailuun osallistuu vuosittain n. 200 nuorta. Kilpailun yhteydessä käydään myös tietokilpailu, jossa ratkaistaan Suomen etevin palokuntanuorten joukkue teorian tasolla.

Kansainvälinen palokuntanuorisotyö

Suomessa palokuntanuorten kansainvälistymistä pyritään aktiivisesti tukemaan. Suomalaisilla palokuntanuorilla ja nuoriso-osastoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, seminaareihin, leireihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin. Kansainvälistä toimintaa Suomessa koordinoi SPEK sekä C.T.I.F:n Suomen kansallinen komitea.

Nykypäivänä palokuntanuoret tekevät paljon kansainvälistä yhteityötä eri maiden palokuntien kanssa niin kutsuttuna ystävyyspalokuntana. Toimintaan kuuluu vuorotellen vierailu toistensa luona, tutustuen erilaisiin palokuntakulttuureihin.


Palokuntanuorisotyön missio
Lapsi ja nuori ovat palokuntanuorisotyössä keskipisteenä. Lasten ja nuorten tulee viihtyä toiminnassa ja kokea onnistumisen riemua. 

Palokuntanuorten arvot
Tasapuolisuus ja välittäminen:
Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toisia.

Turvallisuus ja vastuu: Palokuntanuori osaa ja uskaltaa toimia erilaisissa tilanteissa.

Luotettavuus:
Palokuntanuori on luotettava ja vastuuntuntoinen.
Palokuntanuorten tavoitteet
Kasvatukselliset: 
Tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi ja yhteistoimintaan pystyviksi.

Koulutukselliset: 
Valmius toimia itsenäisesti.
Oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa.
Ihmishengen pelastaminen erityisenä painopisteenä. 

Turvallisuusviestinnälliset: 
Herättää ja edistää myönteistä asennoitumista turvallisuudesta huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen.