Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyön on organisoitu valtakunnallisesti. Paikallisella tasolla,  palokunnissa, toimivat lapset ja nuoret ohjaajien kanssa. Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät palokuntien edustajista koostuvat nuorisotyötoimikunnat/ -valiokunnat. Valtakunnan tasolla toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEK hallituksen asettama nuorisotyötoimikunta.

Lapset ja nuoret harrastavat palokuntatoimintaa nuoriso-osastoissa palokunnissa.

IMG_3009.jpgLapset ja nuoret ovat iältään 7-17-vuotiaita, hieman alueellisesti vaihdellen. Nuorimmista nuorimmista nuorista käytetään termiä varhaisnuori (7-9-vuotiaat). Palokuntanuoreksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Palokuntanuoria ohjaavat ja kouluttavat palokuntalaiset. Ohjaajat suorittavat ohjaajina toimiessaan kouluttaja- ja nuoriso-osaston johtajakoulutuksen

Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta suunnittelee ja järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien edustajista. Muutamalla isolla pelastusliiton alueella on erikseen nimetyt toiminta-alueet, joiden edustajista koostuu pelastusliiton nuorisotyötoimikunta. Toimikuntalaiset ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa huolehtimassa alueellisen toiminnan toteutumista (henkilömäärä vaihtelee alueellisesti).

Valtakunnallisesti palokuntanuorisotoimintaa suunnittelee, ohjaa ja edustaa nuorisotyötoimikunta. Toimikunta koostuu pelastusliittojen vapaaehtoisista pelastusliittojen nuorisotyönohjaajista. Toimikunnan kokoonpanon vahvistaa vuosittain SPEK:n hallitus. Toimikuntaa johtaa kolmen vuoden välein valittava puheenjohtaja. Valtakunnallisia tapahtumia, kilpailuita, materiaalituotantoa ja kansainvälistä toimintaa koordinoi SPEK:n nuorisotyön järjestöohjaaja.

Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan toimintaohje (2015)

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä

Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta valitsee vuosittain vuoden palokuntanuorisotyöntekijän. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä on valittu nyt kymmenen kertaa. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä -huomionosoitus myönnetään tunnustuksena erittäin ansiokkaasta ja menestyksekkäästä työstä palokuntanuorisotoiminnan hyväksi. Valinnan vuosittain jaettavasta tunnustuksesta tekee SPEKin nuorisotyötoimikunta. Pelastusliitot lahjoittivat huomionosoituksen palokuntanuorisotyölle SPEKin 100-vuotisjuhlien yhteydessä 2006.

Nimittä̈missääntö Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä (2017)

Huomionosoituksen saaneet:

2016: Anniina Lehto, Herralan VPK
2015: Åbolands Brand- och Räddningsförbundin nuorisotyötoimikunta  
2014: Jens Tegengren, Kauniaisten VPK
2013: Etelä-Savon Pelastusalan liiton nuorisotyötoimikunta
2012: Jaana Rantanen, Ventelän VPK
2011: Reijo Alanko-Luopa, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos  
2010: Cecilia Österlund, Kökar FBK
2009: Juha Reinola, Utsjoen VPK
2008: Jyrki Attenberg, Oulunkylän VPK
2007: Alpo Tapanainen, Selänpään VPK
2006: Pekka Uunila, Himangan VPK

Esityslomake Vuoden palokuntanuorisotyontekija
Palokuntanuorten organisaatio
Pelastusliiton nuorisotyön organisaatiomalli
Pelastusliiton nuorisotoimintaa ohjaa toimikunta. Toimikunta valitseen vuosittain eri tehtäviin vastuuhenkilöitä. Näitä tehtäviä ovat muun muassa:

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä

palkitut2015.jpg
  2015 Åbolands  Brand - och Räddningsförbundin nuorisotyötoimikunta

Palokuntanuoret logo.jpg