Palokuntanuorten kilpailutoiminta


Kilpailujen tarkoitus palokuntanuorisotyössä on innostaa, kannustaa ja motivoida nuoria. Kilpailuihin harjoittelemalla ja osallistumalla osaston yhteishenkeä voidaan tiivistää ja saada viikkoharjoitusrutiiniin jotain uutta ja haastavaa. Kilpailuihin harjoittelussa tärkeää on juuri nuorten motivoiminen ja vastuuttaminen.Kilpailutoiminnasta saadaan suurin hyöty, jos nuoret itse ovat sisäistäneet tavoitteet ja päämäärät ja ovat sitoutuneita niitä tavoittelemaan. Tämä onnistunee helpoiten, jos nuoret ovat itse asettamassa tavoitteita. Kilpailutoiminnan tavoitteina voi olla rehti osallistuminen ja
palokuntatovereiden tapaaminen tai voimakas menestymisen halu ja omien taitojen näyttäminen.


 

Katso lisää kilpailut ja tapahtumat osiosta!