Palokuntanuorisotyön historiaaEnsimmäinen maininta palokuntanuorisotyöstä löytyy Lahden Vapaaehtoisen tulensammutus- ja pelastuskunnan ylipäällikön, pormestari Otto Lyytikäisen kirjoittamasta toimintakertomuksesta vuodelta 1908, jossa hän mainitsee seuraavaa: "Tätä paitsi on kesän kuluessa palokuntaan muodostettu n.k. poikaosasto, johon on kuulunut 124 poikasta päällikköineen ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on ollut virittää nuoressa polvessa harrastusta palokunta-aatteeseen."

Lahden VPK:n poikakomppanian perustamisen jälkeen alkoi syntyä myös muualle maahamme poikaosastoja. Rauman VPK:n yhteyteen perustettiin poikakomppania 1914. Tämä ei ollut ensimmäinen aloite, mutta kestävin. Hyvin nopeasti, Rauman jälkiä seurasivat monet muut palokunnat, kuten Oulun VPK, Borgå FBK, Salon VPK ja Porin VPK.

Palokuntapoikatyö laajeni vähitellen, mutta ongelmana oli sen järjestäytymättömyys. Vuonna 1952 perustettiin valtakunnallinen palokuntapoikatyötoimikunta. Vuonna 2002 vietetään siis valtakunnallisen palokuntanuorisotyön 50-vuotis juhlavuotta. Juhlan päätapahtuma on palokuntanuorten valtakunnallinen leiri Turussa.

Toimintaa oli ensiksi ainoastaan pojille. 1970-luvulla alkoivat kuitenkin tytöt tulla mukaan toimintaan. Tämän johdosta otettiin vuonna 1976 virallisesti käyttöön käsite: palokuntanuori.
Palokuntanuorisotoiminnan aikajana1800 Vapaaehtoinen palokuntaliike tuli Suomeen Ruotsista
1827 Turun kaupunki paloi
1838 Suomen ensimmäinen vapaaehtoinen palokunta perustettiin Turkuun (yli 90 jäsentä)
1860-1880 Nuorisotoimintaa Helsingissä ja Lahdessa
1900 213:lla kunnalla on oma palokunta
1950 Palokuntanuorisotoiminta alkoi, ensimmäiset poika-osastot
1952 Ensimmäinen valtakunnallinen palokuntapoikatyötoimikunta perustettiin
1970 Tytöt tulivat mukaan palokuntanuorisotoimintaan
1976 Palokuntanuorisotoiminta alkoi nykyisessä muodossaan