Palokuntanuorisotyö

Suomessa toimii eri palokuntien yhteydessä noin 440 nuoriso-osastoa. Näihin osastoihin kuuluu yli 6700 tyttöä ja poikaa, jotka ovat iältään 7-17 -vuotiaita. Palokunnan nuoriso-osasto kokoontuu yleensä vähintään kerran viikossa paloasemalle.

Kokoontumisiltoina harjoitellaan palomiestaitoja ja opitaan esimerkiksi ensiapua, alkusammutusta, hälyttämistä ja paljon muita hyödyllisiä taitoja. Paljon tehdään muutakin hauskaa, kuten pelataan jalkapalloa, jääkiekkoa, sählyä ja käydään tutustumiskäynneillä. Suosittuja toimintamuotoja ovat palokuntien väliset, alueiden, läänien ja valtakunnalliset kilpailut palokaluston käsittelyssä, tietokilpailut ja liikuntakilpailut.

Palokuntanuorisotyön piirissä harrastetaan myös retkeilyä ja leireilyä. Useimmille palokuntanuorille vuoden kohokohta on kesäleiri. Viikon mittainen koulutus- ja vapaa-ajan leiri järjestetään lääneittäin. Joka neljäs vuosi järjestetään valtakunnallinen palokuntanuorten leiri.

Palokuntanuorten koulutusohjaajana SPEKissä toimii Timo Sovanen. Yhteystiedot löydät SPEKin yhteystietosivuilta sekä sivupalkista. Lähetä toiveita, kommentteja sivuista, kysy — ollaan yhteydessä!

Palokuntanuorisotyön tarkoitus

Lapsi ja nuori ovat palokuntanuorisotyössä keskipisteenä. Lasten ja nuorten tulee viihtyä toiminnassa ja kokea onnistumisen riemua. Onnistumisten myötä lapsista ja nuorista tulee yhä osaavampia ja taitavampia sekä ihmisinä että palokuntalaisina.

Palokuntanuorisotyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa. Sillä turvataan palokuntatyön jatkuvuus ja saadaan aikaan myönteinen suhtautuminen palokuntatoimintaan.


Palokuntanuorisotyön arvot

Tasapuolisuus ja välittäminen: Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toisia.

Turvallisuus ja vastuu: Palokuntanuori osaa ja uskaltaa toimia erilaisissa tilanteissa.

Luotettavuus: Palokuntanuori on luotettava ja vastuuntuntoinen.
 

Palokuntanuorisotyön tavoitteet

Kasvatukselliset:
Tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi ja yhteistoimintaan pystyviksi.

Koulutukselliset:
Valmius toimia itsenäisesti.
Oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa.
Ihmishengen pelastaminen erityisenä painopisteenä.

Valistukselliset:
Herättää ja edistää myönteistä asennoitumista turvallisuudesta huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen.