EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoretKipinä-verktygetMångsidiga användningsmöjligheter

Mångsidiga användningsmöjligheter 

Det är valfritt att använda verktyget. Det är dock inte värt att försöka fixa allt på ett år. Det viktigaste är att avdelningen har en brinnande vilja för att utvärdera sin egen verksamhet och därmed utveckla den. Verktyget har en mängd olika användningsmöjligheter.

1) Ungdomsavdelningens chef kan göra självständiga utvärderingar med hjälp av verktyget.

2) Alternativt kan utvärderingen vara mer omfattande och till exempel involvera föräldrar, ungdomar, brandchefen, utbildningschefen eller medlemmarna i förvaltningen (t.ex. ordförande). Då talar man om intern auditering.

3)  Om så önskas kan brandkåren också gör en extern auditering. Då ber brandkåren en utbildare/ungdomsavdelningschef från en närliggande brandkår eller en erfaren brandkårsungdomsarbetare på förbunds/nationell nivå att delta i utvärderingen.

4) Verktyget kan också användas delvis, så att avdelningen väljer tyngdpunkten för bedömningskriteriet, d.v.s de områden man vill fokusera på.

5) Kipinä-verktyget kan också användas till exempel vid byte av avdelningschef. Verktyget är också oumbärligt i en sådan brandkår, där man ska inrätta en ungdomsavdelning. 


Tiedostot