EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoretKipinä-verktygetMålnivåerna belyser viktiga frågor

Målnivåerna belyser viktiga frågor

Målnivåerna är indelade i fyra olika områden, vars huvudsakliga syften är följande:

  • HÖGT KVALIFICERAD – verksamheten överskrider den nationella målnivån
  • UTMÄRKT – verksamheten håller nationell målnivå
  • KAN FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls delvis, utvecklingsförslag
  • BÖR FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls inte, viktigt utvecklingsobjekt

Den nationella kommittén för ungdomsarbete har som målsättning att varje ungdomsavdelning ska uppmuntras till att sträva efter UTMÄRKT-nivå. På så sätt försöker kommittén påverka och leda ungdomsavdelningarna i samma riktning på nationell nivå. 


Tiedostot