EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoretKipinä-verktygetKipinä-verktyget PDF och elektronisk

Kipinä-verktyget PDF och elektronisk

PDF-version 

PDF-versionen av Kipinä-verktyget kan skrivas ut eller visas på datorn. 

Kipinä-verktyget.pdf

Elektronisk version 

Den elektroniska versionen av Kipinä-verktyget kan fyllas i från länken nedan. Svaren lagras i databasen som helt anonyma. Informationen visar bl.a. verktygets nyttjandegrad och utvecklingen av verksamhetens kvalitet områdesvis för de olika räddningsverken. Informationen kan inte kopplas till enskilda brandkårer eller svarande.  

Du kan spara och pausa ifyllandet efter varje fråga, och fortsätta från samma ställe nästa gång. Så fort du besvarat alla frågor visas en sammanfattning som går att skriva ut, spara på egen maskin eller skicka till egen e-post. 

 

Observera att när du har svarat på alla frågor kommer du inte längre att kunna ändra dina svar eller fylla i filen igen. Därför är det viktigt att du sparar eller skriver ut en sammanfattning så att du kan jämföra kvalitetsutvecklingen på din avdelning.  

För mer information: timo.sovanen(a)spek.fi 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ea1985d8-4ce1-475a-8bef-0443d579bdad?displayId=Fin1844421


Tiedostot