Kansainvälinen palokuntanuorisotoiminta


Palokuntanuorisotoiminta on kansainvälistä. Tarkkaa tietoa maista, joissa palokuntanuorisotoimintaa esiintyy ei ole, mutta palo- ja pelastusalan yhden kansainvälisen kattojärjestön, C.T.I.F:n n. 40 jäsenmaasta 23 ilmoittaa, että niissä on palokuntanuoria. Euroopassa palokuntanuoria on yli puoli miljoonaa. Asukaslukuun verrattuna Suomi on nuorten määrän suhteen yksi palokuntanuorisotoiminnan kärkimaita. Määrällisesti Suomi sijoittuu 9.sijalle. Euroopan suurin palokuntanuorisomaa on Saksa, jossa palokuntanuoria on noin 250.000.

Suomessa palokuntanuorten kansainvälistymistä pyritään aktiivisesti tukemaan. Suomalaisilla palokuntanuorilla ja nuoriso-osastoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, seminaareihin, leireihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin. Kansainvälistä toimintaa Suomessa koordinoi SPEK sekä C.T.I.F:n Suomen kansallinen komitea.

Kansainvälistä palokuntanuorisotyötä maailmalla kehittää ja koordinoi C.T.I.F:n International Jugendleiterkommission IJLK eli kansainvälinen nuorisokomissio. Maailman ehkä korkein palokuntanuorisotyön elin kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Työryhmän tehtävänä on huolehtia kansainvälisen palokuntanuorten kilpailutapahtuman ja ohjaajien nuorisosymposiumin toteuttamisesta sekä kansainvälisen palokuntanuorisotyön
kehittämisestä. Vuodesta 2006 lähtien on komissio ryhtynyt järjestämään nuorten foorumia, Jugendforumia. Suomella on ollut jäsen IJLK:ssa usean vuoden ajan.