EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoret

Palokuntanuorisotoiminta

Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään harrastustoimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. 

Palokuntanuoriso-osastoja on Suomessa on noin 445. Vuoden 2016 lopussa palokuntanuoria oli 7 211 ja heidän ohjaajiaan 1 628. Vuonna 2016 palokuntanuorille järjestettiin kaikkiaan 9 826 viikkoharjoitusta, joissa oli osallistujia yhteensä 105 518. Muita tapahtumia, kuten leirejä, kansainvälisiä tapahtumia ja kilpailuja järjestettiin yhteensä 2 930 kertaa ja niihin osallistui 21 261 henkilöä. (SPEK toimintatilasto 2016, otos 354/445 osastoa.)  

IMG_3134.jpg

Monipuolista toimintaa

Nuoret kokoontuvat viikoittain harjoituksiin. Siellä opitaan paitsi palomiestaitoja myös monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ansiapua ja alkusammutusta. Lisäksi harjoituksissa saatetaan käydä tutustumassa esimerkiksi hätäkeskukseen, meripelastusseuraan, tai vaikkapa partiolaisten toimintaan. 

Palokuntanuorisotoiminta on muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi suurimmista toimintamuodoista on palokuntaleirit. Lapset ja nuoret osallistuvat vuosittain järjestettäville palokuntaleireille ja suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mittaavat osaamistaan taitomerkkikokeissa. Joka neljäs vuosi järjestetään valtakunnallinen leiri, joka kerää kaikkiaan n. 3500 leiriläistä pitämään hauskaa ja oppimaan.

IMG_3212.jpg

Palokuntanuorten harjoituksen valmistavat kilpailemaan. Palokuntanuorille järjestetään erilaisia kilpailuita. Merkittävin kilpailu on joka vuotinen palokuntanuorten suomenmestaruuskilpailu tutummin Veikon Malja. Kilpailuun osallistuu vuosittain n. 200 nuorta. Kilpailun yhteydessä käydään myös tietokilpailu, jossa ratkaistaan Suomen etevin palokuntanuorten joukkue teorian tasolla.

Kansainvälinen palokuntanuorisotyö

Suomessa palokuntanuorten kansainvälistymistä pyritään aktiivisesti tukemaan. Suomalaisilla palokuntanuorilla ja nuoriso-osastoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, seminaareihin, leireihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin. Kansainvälistä toimintaa Suomessa koordinoi SPEK sekä C.T.I.F:n Suomen kansallinen komitea.

Nykypäivänä palokuntanuoret tekevät paljon kansainvälistä yhteityötä eri maiden palokuntien kanssa niin kutsuttuna ystävyyspalokuntana. Toimintaan kuuluu vuorotellen vierailu toistensa luona, tutustuen erilaisiin palokuntakulttuureihin.
Yhteystiedot

Järjestöohjaaja
Timo Sovanen
p. 040 511 2481

Järjestöpäällikkö 
Sanna Airaksinen
p. 044 751 4771

Sähköposti

etunimi.sukunimi(a)spek.fi