Palokuntanaistoiminta


Palokuntanaistoiminnan periaatteena on vapaaehtoisuus. Tarkoituksena on, että toiminta kehittää omia turvallisuustaitoja mutta palokuntanaiset opastavat myös muille turvallisuustaitoja ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Palokuntanaiset pyrkivät auttamaan onnettomuuden kohdanneiden inhimillistä hätää ennen julkisen sektorin tukitoimia. Naisosaston toiminta tukee koko palokuntayhdistyksen toimintaa.  

Muonitus PR kuva

Nykyaikaiset naiset osallistuvat palokunnissa kaikkiin tehtäviin, myös pelastustehtäviin hälytysosastoissa. Palokuntanaistyö omassa naisosastossa on upea harrastus kaikille palokunnasta ja arkiturvallisuudesta kiinnostuneille naisille. Palokuntanaiset parantavat kodin ja perheen turvallisuutta neuvonnan ja valistuksen keinoin. Monet palokuntanaiset kouluttautuvat kouluttamaan. Koulutustaitoja tarvitaan niin palokunnan omien jäsenten kuin kansalaisten ohjaamisessa. Palokuntanaiset antavat turvallisuusneuvontaa mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muiden järjestöjen kursseilla.

palokuntanaiset turvallisuusviestii.jpg

 

Perinteistä palokuntanaisten toimintaa on muonitus ja muu palokunnan huoltotoiminta. Nykyisin mukaan "kokkisotaan" ovat tervetulleita myös pojat ja miehet. Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa suurpaloissa, onnettomuuksissa ja etsinnöissä. Joukkomuonitusta tehdään palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa.Paloturvallisuustaitojaan ja -tietojaan sekä palokuntaosaamistaan palokuntanaiset pääsevät opettelemaan harjoituksissa ja koulutuksissa. Näitä taitoja palokuntanaiset voivat mittauttaa erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Toimintaan voi kuulua paljon muutakin mukavaa yhdessäoloa kuten liikuntakerho, saunaillat ja yhteiset opintomatkat

 

Palokuntanaistyön visio ja toiminta-ajatus

 Visio

Palokuntanaistyö on monipuolista, turvallisuutta edistävää
vapaaehtoistoimintaa.

Toiminta-ajatus

Palokuntanaistyö on tunnettu ja tärkeä osa palokunnan
aktiivista, laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa.

Palokuntanaiset lisäävät lähiympäristönsä turvallisuutta
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Palokuntanaisena olet osana yhteisöä ja saat auttaa muita.

Palokuntanaistyön arvot
Tasapuolisuus
Monimuotoisuus
Ihmisyys
Paikallisuus
Ajassa ja kehityksessä kiinni oleminen
Perinteiden kunnioittaminen 
Palokuntanaistyön tavoitteet
Palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja asumisturvallisuudesta. SPEKin naistyön tavoitteena on luoda palokuntanaistyölle toimintaedellytyksiä ja tukea pelastusliittojen ja paikallisten naisosastojen toimintaa. Tavoitteena on mm. nostaa naisten koulutuksellista tasoa ja pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä.