Palokuntanaistyön organisaatio

Palokuntanaistyön asiantuntijoina toimivat pelastusliittojen edustajakokoukset ja SPEKin hallituksen asettama valtakunnallinen palokuntanaistyötoimikunta.
 
Palokuntanaistyön kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman SPEKIn hallitukselle esitettäväksi. Syyskokouksessa valitaan edustajat naistyötoimikuntaan ja työryhmiin. Edustajien hyväksynnästä päättää SPEKin hallitus.

Valtakunnallinen naistyötoimikunta

Valtakunnallisen naistyötoimikunnan tehtäviin kuuluu antaa SPEKille asiantuntija-apua palokuntanaistyötoiminnan suunnittelussa. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Lisäksi hallitus nimittää toimikuntaan esittelijäksi ja sihteeriksi SPEKin edustajan. Jäsenet edustavat Suomen eri alueita (ruotsinkielinen FSB, Pohjois-, Itä-, Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomi). Sihteerinä ja esittelijänä toimii SPEKin edustaja. Jäsenet löydät SPEKin Toimielimet-sivulta.

Työryhmät

Valtakunnallisen naistyötoimikunnan alaisuudessa voi toimia vuodeksi kerrallaan valittavia työryhmiä. Työryhmät valmistelevat mm. kilpailutoimintaa, teemoja ja koulutusmateriaaleja. Tällä hetkellä työryhmiä on kaksi, koulutus- ja tulevaisuustyöryhmät.

Lisätietoja toimikunnan ja ryhmien toiminnasta saat mm. SPEKin vuosikertomuksesta, nais- ja nuorisotyön kevät- ja syysseminaareista ja Paloposti Leidi -tiedotuslehdestä.