Palokuntanaisen puku

Moitteeton pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yksi tärkeimmistä keinoista edustaa omaa palokuntaa.

Kolme pukua

Palokuntanaisilla on käytössä kolme pukukokonaisuutta: m/2007, m/1990 ja m/1970. Kukin kokonaisuus on käyttökelpoinen, mutta vain kokonaisuutena. Eri aikakausien pukujen osia ei saa yhdistellä.

M/2007: virkapuku palokuntapukuna

Palokuntanaiset voivat käyttää pelastusviranomaisen virkapukua palokuntapukuna asetuksessa 687/2007 mainituin edellytyksin ja virkapuvun tunnuksia koskevin rajauksin. Muutamat pelastusliitot ovat tehneet sopimuksen Topper ry:n kanssa pukutilauksista. SPEK ei toimita palokuntapukuja.

Virkapuvun tuotekuvaus löytyy Sisäasiainministerön julkaisusarjasta.
 
Asetus löytyy Finlex-lakitietokannasta.

M/1990: 1990-luvun puku

Puku on vuodelta 1996 ja sen ovat suunnitelleet Pi Sarpaneva ja Maj Kuhlefelt. Liitteenä olevat suositukset ja mittataulukko koskevat 1990-luvun pukua. 

M/1970: 1970-luvun puku

Käytössä on edelleen jonkin verran 1970-luvun kaunista, kapeaa jakkupukua. 

Jokainen pukukokonaisuus on yhtä arvokas ja arvostettava. Eri aikakausien puvut kertovat palokuntanaistyön lähes 60-vuotisesta historiasta.
Tiedostot