Katso myös

Neuvontaa ja valistusta

Palokuntatyössä tapaturmien ja tulipalojen ennaltaehkäisy on nousemassa yhä tärkeämpään asemaan. Kumpi onkaan loogisesti ajatellen tärkeämpää: huomisen tulipalon ehkäiseminen vai eilisen tulipalon sammuttaminen?

Arki- ja asumisturvallisuus

Palokuntanaisten vahvaa osaamisaluetta on arki- ja asumisturvallisuus. Palokuntanaiset ovat luomassa turvallisuuskulttuuria, jossa turvallisuus tuodaan ihmisten luo. Palokuntanaiset antavat turvallisuusneuvontaa ja opastusta erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisille ihmisryhmille. He ovat läsnä esimerkiksi turvallisuutta edistävillä messuilla ja teemapäivinä. He opastavat ja neuvovat esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, eri laitoksissa ja toisten järjestöjen kursseilla. Neuvonnassa korostetaan etenkin kodin turvallisuutta. Muita neuvonnan aiheita ovat esimerkiksi turvallinen tulen käsittely, tapaturmien ehkäisy ja hätäilmoituksen tekeminen.

Teemakirjeet

Teemakirjeet ovat tukipaketteja keskustelutilaisuuksien ja kerhoiltojen vetäjille. Ne ovat palokuntakouluttajina toimivien, aiheeseen perhetyneiden palokuntanaisten käsialaa. Tilaisuuden vetäjä voi pitää aineiston pohjalta lyhyen alustuksen tai käyttää sitä keskustelun tukena. Tarkasta ajantasaiset tiedot ja ohjeistukset alan keskeisiltä toimijoilta (esim. SPEK, SPR). Teemaillan aineistona voi käyttää mm. SPEKin esitteitä, joita saa edullisesti SPEKin verkkokaupasta.