Yleiset tavoitteet

Arkiturvallisuuden parantaminen

Palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja asumisturvallisuudesta. SPEKin naistyön tavoitteena on luoda palokuntanaistyölle toimintaedellytyksiä ja tukea pelastusliittojen ja paikallisten naisosastojen toimintaa. Tavoitteena on mm. nostaa naisten koulutuksellista tasoa ja pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä. 

Palokuntanaistoiminnan visio

Palokuntanaisosastot toimivat elinvoimaisina turvallisuusasioiden ja palokuntakulttuurin ylläpitäjinä toiminta-alueellaan eri yhteistyötahojen kanssa. 

Palokuntanaistoiminnan arvoja ovat

 • tasapuolisuus
 • monimuotoisuus
 • ihmisyys
 • paikallisuus
 • ajassa ja kehityksessä kiinni oleminen
 • perinteiden kunnioittaminen.  

Palokuntanaistoiminta käytännössä

 • periaatteena on vapaaehtoisuus
 • toiminta kehittää omia turvallisuustaitoja
 • palokuntanaiset opastavat myös muita turvallisuustaitoihin ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn
  palokuntanaiset pyrkvät auttamaan onnettomuuden kohdanneiden inhimillistä hätää ennen julkisen sektorin tukitoimia
 • naisosaston toiminta tulee koko palokuntayhdistyksen toimintaa.  

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

 • Naisten Valmiusliitto on 11 valtakunnallisen turvallisuutta edistävän järjestön tai maanpuolustusjärjestön yhteistyöjärjestö. Siihen ei kuulu henkilöjäseniä. SPEK on Naisten Valmiusliiton jäsen ja SPEKin kautta pelastusliittojen naistyö voi osallistua Naisten Valmiusliiton toimintaan.
 • SPEK on myös Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun eli Vapepan jäsen. Vapepa on vapaaehtoisten auttajien verkosto. Yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään. Auttamistilanteissa vapaaehtoiset toimivat viranomaisten pyynnöstä. Palokuntanaiset mm. muonittavat etsintöjä.
 • Palokuntanaisosastot tekevät monipuolisesti yhteistyötä mm. Marttojen, Maa- ja kotitalousnaisten, Maanpuolustusnaisten liiton sekä erilaisten perinnejärjestöjen kanssa, riippuen alueen ominaispiirteistä ja palokunnan kiinnostuksenkohteista.
Tiedostot